48 w - Translate

https://kartkowkaszkolne.pl/ar....tykul/4014/przydatne
Żeby nie komputer i Internet nie istniałoby więc dodatkowe. Zdalne pokazywanie nie byłoby możliwe bez rodziców. Takie Takie nauczanie chce od nauczycieli ogromnej inwencji twórczej i dobrych metod pracy, ma przecież być atrakcyjne dla dzieci. Brak możliwości prowadzenia zajęć w dawny sposób zaowocowała poszukiwaniem innych form pracy. Wytyczne Ministerstwa Edukacji zobligowały przedszkola do przeprowadzania działań w sytuacji zdalnego nauczania. W Publicznym Przedszkolu w Kup po merytorycznej anali