11 w - Translate

https://eduedukacje.pl/artykul..../4392/test-z-lektury
https://wliceum.pl/art/3219/sp....rawdzian-wos-system-
W 1498 roku Władysław II nakazał zebrać wszystkie stosowane dotąd przepisy prawa zwyczajowego i sporządzenie zbioru norm dobrych i racjonalnych. Dostrzegając utalentowanego urzędnika, król każe mu sporządzenie systematycznego zbioru prawa zwyczajowego. Brak oficjalnych źródeł poznania prawa silnie odczuwała szlachta, która nie miała pełnych gwarancji swoich przywilejów. Poszerzali znajomość źródeł i pracowali dużej ich analizy. Istniał zatem fa