32 w - Translate

https://bork-mckee.blogbright.....net/wycofanie-wniosk
25 I ubrać się w ostatniego człowieka, który stanowi zrobiony według Boga w prawd a w czystej świętości. 4 Aby twoja jałmużna została w ukryciu, a twój Ojciec, który obserwuje w ukryciu, wyda ci jawnie. 18 Żeby nie ludzie uważali, że pościsz, a twój Ojciec, jaki stanowi w ukryciu; a twój Ojciec, który patrzy w ukryciu, przedstawi ci jawnie. 6 Ale ty, gdy się modlisz, wprowadź do naszego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który stanowi w ukryciu, a twój Ojciec, który znajdu