32 w - Translate

https://umownix.pl/artykul/220....0/aktualny-wzor-wnio
W znaczenie pierwszych stron umowy sprzedaży (wymienionych w ostatnim przepisie), należy to wprowadzić strony umowy pośrednictwa, a za pominąć ważne dla sprzedaży składniki tego przepisu. Świadczy to ni mniej, ni więcej, że - co do zasady - możemy sporządzić umowę tak, jak wtedy określimy z znanym klientem, byleby nie naruszyć przepisu ustawy (np. postanowień o obrocie z klientami), i zasad współżycia społecznego, ani też by umowa nie była niezgodna z myślą stosunku pośrednictwa. Należy przy tymże mieć, że umowa ustna