16 w - Translate

https://dobrekartkowki.pl/arty....kul/8659/praca-moc-e
Ujawnia się, iż Stolica Apostolska zdawała sobie sytuację z eksterminacyjnych planów Hitlera. Nie rozumiała o ogromie zbrodni, ale znała zarys planów niemieckich, co zabierać się powinno na reakcje samego papieża. Carol Rittner, John K. Roth w działalności „Pope Pius XII and the Holocaust” wyrażają pogląd, zgodnie z którymi milczenie papieża było proste, ale oparte na złych przesłankach. Proceedings of the International Symposium on Electronic Devices, Circuits and Systems - ISELCIESC '87. Mówiony już przez nas Has