17 w - Translate

https://odpowiedztekst.pl/arty....kul/7898/wojna-3-rze
https://liceumpodstawowe.pl/ar....tykul/1621/jakimi-ce
https://opracowanietekst.pl/ar....tykul/10826/praca-se
Temat: Czy problemy mogą znikać same? Nawet gdy człowiek im właśnie napisze instrukcję do zarządzania lekcji przez komputer, będą brali duże problemy. Obawy o zdrowie oraz trwanie, zmiana sposobu nauczania, brak przygotowania nauczycieli i uczniów do nauki przez Internet, duże kłopoty ze sprzętem, łączem komputerowym -