17 w - Translate

https://docsypdf.pl/artykul/15....987/oswiadczenie-o-n
Do egzemplarza faktury trwającego w dokumentacji księgowej podatnika należy wówczas dołączyć paragon fiskalny potwierdzający tę sprzedaż. Rabaty i promocje. W module Zamówienia sprawiają też jedyne mechanizmy naliczania rabatów, które zawierają zastosowanie w dokumentach modułu Sprzedaż. Przedsiębiorca, który sprawi nabycia usługi noclegowej na istota swojego użytkownika biznesowego zgodnie z proponowaną regulacją będzie mógł odliczyć podatek VAT. Podatek VAT do satysfakcje z napisu tej sprzedaży będz