7 w - Translate

https://tekstklasowki.pl/artyk....ul/1287/wypisz-rzecz
https://odpowiedziszkolne.pl/a....rtykul/3672/napisz-d
Ostatecznie przecież wystarczy analogowy minutnik kuchenny. Ostatecznie… taką pracę może odbywać przecież zwykły budzik, ustawiony raz na 25 minut, raz na 5 minut. Jak się okazuje, osoby, które zetknęły się z techniką Pomodoro po raz pierwszy, za największe uznały przypominanie sobie wspomnianych krótkich, bo 5-minutowych przerw. Kiedy się zobaczyło tylko raz pię