33 w - Translate

https://przyjazneklasy.pl/arty....kul/7158/jak-skopiow
17) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dokonuje się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których stanowił spełniony egzamin; imiona i nazwiska osób obowiązujących w sklep komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 8) Z przeprowadzonego egzaminu układa się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z jakich stanowił przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w zespół komisji,