23 w - Translate

https://wzoryiumowy.pl/artykul..../9385/umowa-zlecenie
https://zleceniateksty.pl/arty....kul/6573/protoko-anu
Że pracodawca wystąpił efektem do ZUS o wypowiedzenie z płacenia stawek na zabezpieczenia społeczne za miesiąc, za jaki zdobył dofinansowanie z FGŚP, to będzie wymagał zdać zabiegi na raty otrzymane z tego Majątku. Należy tak zorganizować to, gdy oddali już albo zamierzamy złożyć inny wniosek dotyczący dofinansowania składek ZUS ludzi za taki tenże stan, np. wniosek RDZ. Przyjmujący zlecenie stanowi prawo odejść z umowy o dokonanie, gdy d