28 w - Translate

https://sprawdzianpodstawowe.p....l/artykul/2784/rodza
https://tekstyiodpowiedz.pl/ar....tykul/2668/opisz-uks
Na drugie sposoby wyrażali przekonanie, że fizyczna śmierć nie unicestwia życia, lecz stawia mu tylko nowy początek, różną sytuację, dotychczas nieznaną. Poprawna pisownia, znaczenie: forma rzeczownika religia - dopełniacz liczby pojedynczej, oznaczającego system wierzeń i prac, który definiuje relację firmy z pojmowaną na inne rodzaje sferą sacrum, czyli świętością i sferą boską. Wielu z nich bu