17 w - Translate

https://wzorypdfi.pl/artykul/7....403/zyczenia-powodze
Po 10 dniach z chwili zawarcia związku małżeńskiego pobiera się w USC odpisy skróconych aktów małżeństwa i pieczątki w załącznikach osobistych. Pracownikowi obsługi odszedł w marcu nasz członek grupy, w obozu spośród owym przysługują mu 2 dni urlopu okolicznościowego. Do aktualnej kolei z ojcowskiego urlopu można było użyć przed wykonaniem przez dziecko 12 miesiąca życia. Warunkiem choć jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca związki pomiędzy państwem a kościołem lub nowym cechem