https://canvas.instructure.com..../eportfolios/1530522
Sprawy w których warunkiem przyjęcia pacjenta do lekarza POZ było podpisanie umowie pielęgniarki POZ oraz położnej POZ współpracującej z informacjom lekarzem POZ, zdarzały się niejednokrotnie, a wręcz powszechnie. Jednostkowe koszty sporządzenia, przyjęcia oraz archiwizacji deklaracji, nie stanowią wystarczającej przesłanki uzasadniającej wprowadzenie wspólnej deklaracji. I choć legislatorzy wskazali, że celem proponowanych zmian jest uproszczenie informacji oraz ograniczenie liczbie