8 w - Translate

https://skutecznepodstawy.pl/a....rtykul/495/dorosli-i
https://tekstudany.pl/artykul/....1327/czasownik-w-cza
https://kartkowkiproste.pl/art....ykul/11844/czy-poniz
Taki to stanowił ten Szczerbic… Było wtedy tak przyjemnie poczuć się w gwarancje (nie dbając o tym), że Szczerbic jest stale na rozkazy, zawsze jednako patrzy, zawsze jednako milczy, zawsze tak samo wszystkie trudności usunie! Ręka Pańska była z Dawidem we jakimkolwiek, co Saul mu zlecił oraz całe jego dzieła