11 w - Translate

https://podstawoweplany.pl/art....ykul/4352/postaw-tez
Teraz jednak prymas wyraźnie usztywnił swe zadanie, zarówno ze względu na lekką odwilż po śmierci Stalina. 18. Pałac Tradycji i Edukacje w Warszawie był darem Stalina dla narodu polskiego. Rząd angażowałby się same do nieograniczania nauki religii w szkołach, zachowania katolickich szkół, stowarzyszeń i prasy, zgodę na praca charytatywną, katechetyczną, kult publiczny, procesje, pielgrzymki, duszpasterstwo w szpitalach, wojsku i więzieniach, swobodę działania zakonów, a jeszcze odraczanie służby wojskowej kleryków. Pła