7 w - Translate

https://tekstypdf.pl/artykul/6....966/formularz-odstap
Urząd sprawdzi twój wniosek, czy uczy wymagane informacje, np. numer NIP. Warto dodatkowo zauważyć, że gdyby deweloper w bieżącej jednej myśli postanowił się cofnąć wniosek, i potem oddać go znowu zachowując tożsamość sprawy (np. nie zmieniając planowanej inwestycji itp.), organ w innowacyjnym postępowaniu i będzie uzależniony wydanym wyrokiem sądu administracyjnego. Kmieciak, Z., (2011), Zdjęcia w dążeniu administracyjnym Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz wydanie XVII, Wol