7 w - Translate

https://przyjaznekartkowki.pl/....artykul/2/pierwsza-p
1 ustawy Karta Nauczyciela1, nauczycielom funkcjonującym w gorących lub trudnych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Zgodnie z art. 34 ust. Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. Jeśli zajęcia robione są przez mistrza w ramach godzin ponadwymiarowych to wynagrodzenie umawia się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy - gdy taki przysługuje nauc