7 w - Translate

https://wzorypdfi.pl/artykul/3....308/wypowiedzenie-cz
Gdy w nawiązaniu do danej darowizny została opracowana umowa pisemna, należy zaznaczyć w połowy F kwadrat 48. Jeśli natomiast umowa nie została spisana, ale świadczenie zostało przeprowadzone (np. darczyńca podał na rachunek obdarowanego umówioną sumę pieniędzy), należy zaznaczyć kwadrat 50 - w niniejszym faktu innym materiałem prawdopodobnie żyć olejek z rachunku bankowego lub inny dowód przekazania majątku. Wtedy w oknie, jakie się pojawi, należy wybrać okres, którego informacja ma dotyczyć, też jak cel złożenia zaznaczy