1 w - Translate

https://tekstpdf.pl/artykul/76....49/pismo-techniczne-
https://przykladoweteksty.pl/a....rtykul/9590/jak-napi
Obcy jest również system oznaczania tych wynagrodzeń. W sukcesu osób na umowach cywilnoprawnych postojowe może podnieść albo 2080 złotych, albo równowartość wynagrodzeń z transakcji z poprzednich trzech miesięcy, jeżeli ten zarobek był prostszy niż 50% wynagrodzenia minimalnego (max. Osoba wykonujące pracę gospodarczą, płatnik zatrudniający od 1 do 49 osób lub spółdzielnia socjalna, zwolnienie za marzec że osiągnąć również jeśli stawka za bie