34 w - Translate

https://szkolnapomoc.pl/artyku....l/3286/w-jakim-termi
5. Praca powinna stanowić wypełniona w wymiarze A3 - w stopniu, techniką dowolną. 7. Na odwrocie pracy powinna oglądać się przyklejona strona z kolejnymi danymi: urząd pracy, imię i imię autora, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego stała przygotowana praca (wszystko komputerowo lub drukowanymi literami). 3. Każdy zainteresowany może zgłosić jedną rzecz (praca przygotowana przez dwie osoby nie zostanie zakwalifikowana do konkursu. Fundacja Młode Kresy, stosowana przez studiują