7 w - Translate

https://tekstpdf.pl/artykul/65....57/zgoda-wspowascici
Ochrona ubezpieczeniowa jest gwarancją spokoju. W takim przykładzie firma ubezpieczeniowa powinna powiadomić o wydłużeniu okresu potrzebnego do podjęcia ostatecznej decyzji. Umowa powinna być uwzględniona nie później aniżeli w dniu zaczęcia wykonywania obowiązków. Że osoba poszkodowana w dniu sprawienia była młoda, termin przedawniania roszczeń małoletniego nie może oddać się wcześniej niż przed upływem 2 lat od pokonania przez nią pełnoletności. 9 (przychody wzięte na bazie umów o zarządzani