33 w - Translate

https://opisyopracowanie.pl/ar....tykul/2249/jak-spraw
Komentarz: Proszę wypisać argumenty Aleksandra (Parysa) i Antenora, wypowiedziane przez nich podczas rady królewskiej (wersy 197-30. Notatkę należy wykonać w zeszycie. Trudniejsze słówka i zwroty można wypisać na etykiecie i powiesić ją w ważnym miejscu, np. nad biurkiem lub nad łóżkiem, wtedy odruchowo będziemy na nie widzieć i praktycznie je zapamiętamy. Pewnie ja te - natomiast będziemy w złotym towarzystwie - Karol Młot , Jan III Sobieski , Władysław Warneńczyk i może dzięki takim jak my Nasza nie stawanie się