17 w - Translate

https://opracowanieklasowki.pl..../artykul/3456/epicki
Szczególny problem stwarzają tłumaczenia przepisów unijnych, które niełatwo zapisują się przełożyć na powszechnie dostępną polszczyznę. Tyle na pomoc Polakom troszczącym się o polszczyznę. Przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego założono Pracownię Prostej Polszczyzny, która zainteresowała się pytaniem i ułatwianiem wszelkich, nie tylko unijnych, tekstów urzędowych. Sformułowania: „Język francuski będzie następującym atutem”, „Język francuski - warunek konieczny”, „Mile widziana nauka języka francus