16 w - Translate

https://khongdaurehon.com/sua-....may-xong-hoi-tai-nha
https://khongdaurehon.com/sua-....may-xong-hoi-tai-nha
Khi màn hình hiển thị bảng tinh chỉnh và điều khiển hiện -EE thì thông thường là báo hiệu bảng tinh chỉnh và board mạch của dòng sản phẩm xông khá không nhận tín hiệu hoặc không connect, khiến cho cho board mạch bị hư lỗi. Ngoài ra, không chủng loại trừ khả năng lỗi này là do nhà cửa tạo ra. Nếu hết thời hạn sinh hoạt mà máy xông hơi ướt vẫn tự động động xả nước, bên cạnh đó screen bảng tinh chỉnh hiện nay -DD thì có nghĩa cái máy này đã bắ