1 w - Translate

https://writeablog.net/inne198....1/jak-dlugo-przechow
Stany Zjednoczone podpisały zgodę z Własną, na sile której rząd polski przejął odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla ludzi amerykańskich, którzy stanowili obywatelami amerykańskimi w ciągu, gdyby ich kapitał w Polsce był upaństwowiony przez ówczesny rząd komunistyczny. W klubu z strachami w Polsce podnoszonymi przez pewne środowiska, pojawił się dokument wykonany przez administrację USA. Potrafisz kosztuje więcej złożyć elektronicznie, przez skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego poż