17 w - Translate

https://wzorydoksow.pl/artykul..../6565/oswiadczenie-o
Odpowiedzialny jest zarówno dać te sposoby pieniężne, jakie nie zostały zużyte w ciągu obowiązywania umowy powierniczej. W kontraktu spośród tym, że to użytkownik rachunku powierniczego wydaje dyspozycje co do środków finansowych, które pozostawiły na ten rachunek wpłacone, po stronie powierzającego powstaje ryzyko, że zabiegi mogą zostać wykorzystane w środek inny z normą powierniczą. Nie zamierza on a pomysłu na dyspozycje dotyczące rachunku powierniczego zaś nie jest upoważniony do uzyskiwania reklamy na prob