25 w - Translate

https://wzorcownik.pl/artykul/....11256/wzor-wypowiedz
Niniejsze zeznania nie potrafią się ostać, ponieważ są sprzeczne z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności ze spójnymi w niniejszym obszarze zeznaniami świadków: K. R., E. R., A. R. (2), Z. W., którzy zgodnie podali, iż rodzice wnioskodawcy zdali na praca wnioskodawcy kwotę 100.000,00 zł, jaką to kwotę przekazywali niemal w walucie, częściowo zaś opłacając zakup materiałów budowlanych. Zabierając się do zeznań uczestniczki, Sąd zanegował jej w ostatniej branż, w jakiej twierdził