35 w - Translate

https://naukaodpowiedzi.pl/art....ykul/9856/wymien-4-p
1. Wygaśniecie członkostwa we organizacjach AOT w trakcie trwania kadencji jest po złożeniu rezygnacji do Zarządu. 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej spełniają swe wartości społecznie. 5. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów delegacji. 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych kończy się uchwałą Zarządu. 1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje uchwałą Zarząd AOT. 2. W sukcesu rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu AOT w tra