8 w - Translate

https://opisyprzyjazne.pl/arty....kul/2445/niezapowied
https://kartkowkiproste.pl/art....ykul/11026/jak-napis
Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w okresie umiarkowanym lub wysokim polega na wykształceniu i nauczeniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w pełnym procesie edukacji. Powiedział mi kiedyś: „Chodź, przedstawię ci, na czym liczy prawdziwe rzemiosło”. Organizatorami Śniegórka byli panowie wychowania fizycznego, a cel imprezy sportowej - to przekonanie uc