1 w - Translate

https://www.ttkan.co/novel/cha....pters/yijianduzun-qi
https://www.ttkan.co/
https://www.ttkan.co/novel/cha....pters/yijianduzun-qi
https://www.ttkan.co/novel/cha....pters/yijianduzun-qi
https://www.bg3.co/a/fa-guan-m....ei-kan-dao-shang-kou
https://www.bg3.co/a/qing-fang....-xin-jie-ting-fan-zh
火熱連載小说 一劍獨尊 愛下- 第一千九百九十七章:自降境界! 筆老墨秀 去似微塵 展示-p3 -- 第一千九百九十七章:自降境界! 蟒袍玉帶 委頓不堪 無道境會癲狂的! 葉玄笑道:“你叫喲?” 收那男子漢後,安叔臉膛立時突顯了秀麗一顰一笑,他