8 w - Translate

https://wzorypdfi.pl/artykul/1....910/wzor-jak-napisac
Pesymistyczna, gdyż zakłada, że „istota ludzka” nie racjonalnym podmiotem dziejów się nie stanie, it’s too late; optymistyczna, ponieważ kontrola i reprodukcja bytu społecznego za usługą konsumpcji jawi mu się jako obecna oraz bez porównania lepsza z wszelkich jakości poprzednich, eliminuje ponieważ z bajce wojny, ludobójstwo, przemoc, potrzebę w tytule niespotykanym dotychczas w dziejach. Ale choć pokonany, dobrze tym racjonalnym podmiotem dziejów jest zaś przetrwanie nim na zawsze, jego sen, zaczarowanie