12 hrs - Translate

https://wzoryzlecenia.pl/artyk....ul/11336/dyskusja-do
https://umowyiwzory.pl/artykul..../767/druk-nadania-pa
Wykonawca może wnieść odwołanie do Polskiej Izby Odwoławczej w realnym ustawowo terminie. Czas na wniesienie odwołania do Lokalnej Izby Odwoławczej jest terminem zawitym to mówi, iż nie zapewne istnieć przywrócony. Długość momentu na wniesienie odwołania jest zależna od typie zdarzenia, które stanowi podstawę odwołania (oraz rodzaju powzięcia o nim informacji przez wykonawcę) oraz od szacunkowej wartości zamówienia w odniesieniu do tzw. I warunkiem poz