25 w - Translate

https://squareblogs.net/puffin....art45/umowa-o-dozywo
Dla przykładu, Sąd Rejonowy w Gdyni tak uzasadnił swój wyrok z dnia 29 września 2015 r. Przykładowo, w decyzji Prezesa UOKiK nr RBG - 2/2015 z 15 stycznia 2015 r. Analiza decyzji UOKiK umieszczanych w nowych latach prowadzi, iż organ ten zmierza dziś w punkcie zagwarantowania swoich praw stosunku pośrednictwa. Ileż to razy słyszałem, że dziś na ostatnim liczy istota wyłączności… Przywołane przykładowo klauzule umowne stwarzają taką właśnie możliwość, którą zawsze należy wykreślić z przyczy