8 w - Translate

https://salamatrazavi.com/
البته این سری از پرستاران باید متخصص در ان زمینه بیماری مربوطه باشند تا بتوانند در شرایط حیاتی جان بیمار خود را حفظ نمایند. و نیاز به آن داریم که پرستاری مجرب و دلسوز را بر بالین آن ها حاضر کرده و در تمام جهات به او گوشزد کنیم که نیازهای فرد مورد مراقبت خود را رفع نماید. زیرا در بسیاری از موارد ما نمی توانیم این نیازها را به موقع و به صورت درست پاسخگو باشیم. پس برای تربیت و همچنین رفع نیاز این کودکان، ما نیاز به پرستارانی داریم که در منزل ما حضور یافته و از این عزیزان دلبند ما حمایت نمایند و آن را به روش درستی، هم تربیت کرده و هم به احتیاجات آن ها بپردازند. پ