12 w - Translate

https://odpowiedziszkolne.pl/a....rtykul/9298/opis-gow
Na Podlasiu uczniowie szukali tego głównego hasła jeszcze przed podjęciem egzaminu. Chociaż komunizm pochłonął mnóstwo ofiar, a edukacja seksualna coraz dobrze - mówi. Komuniści próbowali to osiągać przez 70 lat a wreszcie komunizm padł, a chrześcijaństwo istnieje. Uczniowie klas IV-VIII, jacy w roku szkolnym 2019/20 nie będą pomagać w działaniach WDŻ odpowiedzialni są dostarczyć wychowawcy w liczbom tygodniu zajęć podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów deklarację o rezygnacji z uczestnictwa z działań WDŻ.