38 w - Translate

https://opisysprawdziany.pl/ar....tykul/3723/napisz-ro
Organizacja zajęć rewalidacyjnych płynie z ramowego programu nauczania, na podstawie którego dyrektor ustala szkolny system nauczania. Pobiedonoscew (Konstantyn Piotrowicz, oberprokurator Synodu) w jasnej dla czytania krajowego i szkolnego książce „Historia Kościoła chrześcijańskiego” pisze, że wybór mnichów do twarze biskupiej zupełnie nie wychodzi z przepisów, zaś tym bardziej z pewnej zasady, jednak z nawyku greckich cesarzy, którzy zauważyli, że mnisi (to mówi w kolejnych czasach) cechowali się bardziej ci