21 w - Translate

https://tonapiszmy.pl/artykul/....1270/wypracowanie-ma
https://planyszkolne.pl/artyku....l/142/opowiesc-gerwa
https://tresciszkolne.pl/artyk....ul/15397/struktura-r
25.05.202 Kontynuujemy zagadnienia połączone z astronomią, dziś wprowadzamy temat „Nasza Galaktyka” (str. 26.05.202 Kontynuujemy zagadnienia związane z astronomią, dziś wprowadzamy element „Nasza Galaktyka” (str. 31.03.202 Proszę potraktować podany wcześniej temat jako dzisiejszy, ponieważ pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności wprowadzania nowych zagadnień w