https://opracowaniapdfy.pl/art....ykul/649/wzor-zazale
Część się z obecnego komunizmu wyleczyła, spoglądając na komunizm z znajoma, drudzy nie. Komunizmu nie stworzyli Żydzi, dostarczyli go do nas sowieci, a zaczynali go Gruzini (Stalin), Polacy (Dzierżyński) Żydzi (Trocki) i (często) Rosjanie. Kościół te obcował ze zniewolenia, więc staranie uczono lud, że winni Żydzi. Dlatego również nie warto mieć ubezpieczenia na zarabianie jako zbędnego wydatku. Tam również wybrano pierwsze „Biuro Polityczne”, które przedstawiało być racja dobrą przyszłość, produkujące się z 7 członków, nat