10 w - Translate

https://konkretneodpowiedzi.pl..../artykul/4797/opowia
Myślisz, że uda Ci się dać ten test za pierwszym razem? Sprawdź, czy uda Ciż się dać ten tradycyjny quiz z ortografii! Sprawdź, czy znasz poprawną polszczyznę! Sprawdź, czy uda Ciż się dopasować rodzaj literacki do kluczowej dla niego właściwości! Rodzaj wiersza: stroficzny, sylabiczny, wolny, biały? Rodzaj liryki - bezpośrednia lub pośrednia? Dziś się o tym przekonasz, rozwiązując ten test! Dasz ten egzamin na godzina z języka polskiego? Czy zdasz maturę z języka polskiego? 1