9 w - Translate

https://dokumentownik.pl/artyk....ul/7659/harmonogram-
W gospodarstwie 03 - wpisujemy kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tłu 01 - wpisujemy kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W tłu 04 - wpisujemy kwotę wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS. W gospodarstwie 05 - wpisujemy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, jaka powinna stać wyznaczona na podstawie art. W tłu 03 - wpisujemy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tle 08 - wpisujemy kwotę raty na ubezpieczenia rentowe tworzon