9 w - Translate

https://planyopracowanie.pl/ar....tykul/4584/sprawozda
https://klasasprawdzian.pl/art....ykul/5415/zaznacz-zn
Poprzez naszą rzeczywistość cielesną Bóg złączył nas tak właśnie z otaczającym światem, że pustynnienie podłodze jest niemal chorobą dotykającą wszystkich, i potrafimy ubolewać nad wymarciem jakiegoś gatunku jak nad swoistym okaleczeniem. Uznaję go a za patrona tych ludzi, którzy są Słowem”. Jest zatem opieka nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia, jak nam mówi Księga Wzorze a gdy