1 y - Translate

https://prosteopracowanie.pl/a....rtykul/777/najwaznie
Zastanowić się,dlaczego zwroty grzecznościowe(np.proszę,dziękuję,przepraszam)ułatwiają życie oraz których dobrych manier należy przestrzegać w domu,szkole i mieszkaniach publicznych. 31. KARTKÓWKA z odpowiednich metod / Beata Szot // Wszystko dla Szkoły. 76. LUBIMY mienie prywatne, szkolne i społeczne: scenariusz lekcji wychowawczej dla sztuki I gimnazjum / Beata Rypńska // Wszystko dla Szkoły. Cykl lekcji wychowawczych dla klasy IV szkoły podstawowej. 92. SPĘDZAM w grupie oraz dla mojej rodziny: scenariu