1 w - Translate

https://pdfer.pl/artykul/17724..../jak-napisac-skarge-
https://przykladoweteksty.pl/a....rtykul/10539/oswiadc
Kredytobiorca zwrócić więc musi do banku kwotę uzyskanego kredytu, chodzi jednak tu ale o „wysoki” kapitał, bez żadnych odsetek, natomiast bank odpowiedzialny będzie do obrotu wszystkich kwot, które pobrał od kredytobiorcy na bazie zawartej umowy kredytowej. Nieważność umowy frankowej powoduje bowiem, że wszelkie płatności stworzone z jej tytułu stanowią nienależne świadczenia, które bank musi zdać. 385 1 §3 KC