26 w - Translate

https://opracowaniapdfy.pl/art....ykul/5601/pzu-zgosze
Z opinie na dola spełniania wszystkich wyżej wspomnianych obowiązków, kandydat na opiekuna powinien przyznawać się cierpliwością i wytrwałością w związku do kobiet starych i możliwością w nawiązywaniu kontaktów. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich chodzących w łatwej wierze na poszczególne, jakie nie zostały napisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. Ponieważ ale w lokalnej sieci coraz częściej można spotkać osoby, które nie są w kształcie jej