1 w - Translate

https://diadiemnhaban.com/
https://diadiemnhaban.com/nha-dat-ban
Ishtar và Gilgamesh (Izdubar). Esther J. Hamori, trong Âm hưởng Gilgamesh trong Truyện Jacob, cũng cho rằng huyền thoại về Jacob và Esau tương ứng với trận đấu vật giữa Gilgamesh và Enkidu. Nhiều nhân vật trong Sử thi có những nét tương tự trong kinh thánh, nổi bật nhất là Nintil, nữ thần sự sống của người Sumer, được tạo ra từ xương sườn của Enki để chữa lành cho ông sau khi ông ăn hoa cấm. Cả hai đều có chi tiết một người đàn ông được tạo ra từ đất bởi một vị thần và sống giữa thiên nhiên cùng các loài động vật. H