36 w - Translate

https://wzorcownik.pl/artykul/....615/wzor-umowy-kompl
Trybunał pragnie zauważyć, iż nie znaczy to natomiast, że dzieci należy narażać na pełnowymiarowy proces karny; ich prawa należy ubezpieczyć w przystosowanym i dobrym dla wieku otoczeniu wspólnym z normami międzynarodowymi, w szczególności konwencją o prawach dziecka. De facto władze nie podjęły żadnych starań, aby zabezpieczyć stawiennictwo S. a jego matki w sądzie, mimo że ustawa o nieletnich przewiduje możliwość przesłuchania świadków, co potwierdził Rząd. Do skarżącego zastosowanie miała jednak ustawa o nieletnich. Us