1 w - Translate

https://aopisz.pl/artykul/1172....4/uzupenij-wpis-na-b
Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do szkoły zawodu technik informatyk. Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych funkcje fotometrycznych, praw i zasad techniki świetlnej oraz fizjologii widzenia. Ryszard Tadeusiewicz - profesor i stary trzykrotny rektor AGH oraz prezes Krakowskiego Oddziału PAN. Przybliżając historię informatyki Pan Kulik zwrócił uwagę na wyjątkowe wydarzenia, anegdotki oraz nowinki z poziomu informatyki. Cytuje pan wiele prod