4 w - Translate

https://pdfyiwzory.pl/artykul/....8426/harmonogram-spo
Jeśli podmiot jest zarejestrowany w KRS, daną o wymiarach rachunku powinien oddać do urzędu skarbowego (dobrego ze powodu na siedzibę firmy) na formularzu NIP-8 czyli na formularzu NIP-2, jaki stanowi dany dla podmiotów niebędących kobietami fizycznymi, jakie nie są wpisane do KRS (np. spółek cywilnych) lub NIP-7 dla pań fizycznych niepodlegających rejestracji w CEIDG. Chociaż rachunki IKE dla Gabi i dla mnie otworzyliśmy także w 2004 roku, to postanowił się wtedy wyłącznie na wpłacanie symbolicznych